Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Инвестиционен посредник “Статус Инвест” АД e създаден през 1998 година и предоставя широки възможности за търговия на българската и регионалните фондови борси, както и финансови и инвестиционни услуги, свързани с публично предлагане на ценни книжа, търгови предложения, сливания и придобивания. Нашите брокерски услуги включват: Директна търговия на БФБ Търговия с ценни книжа на фондовите борси в: Сърбия Хърватска Румъния Турция Консултации с нашите специалисти във връзка с търговия на посочените пазари.

Статус Инвестwww.status.bg/bg/ »

Статус БГ Трейдър е професионална платформа за онлайн търговия, с интуитивен интерфейс, даваща на инвеститорите достъп до база данни за всички борсово търгувани емисии. Ситемата доставя в реално време информация за текущите оферти купува и продава.Предимства при използването на Статус БГ Трейдър: Можете да търгувате от всяко място, където имате достъп до интернет Без годишна такса Подадената от вас поръчка, незабавно се проверява и потвърждава от брокер Моментално обновяване на котировките Достъп до собствения портфейл по всяко време с отразени салда от финансови инструменти и парични средста и история за сключени сделки за избран период от време История на депозираните/теглени суми Графичен анализ на избрана емисия База данни за всички борсово търгувани емисии Модули за анализ на състоянието на пазара Информация за сключените през деня сделки на БФБ-София АД Ръководство за работа Ниски комисионни

Статус Инвестwww.status.bg/bg/ »

Ако вече сте избрали стратегия, трябва да подпишете договор и да откриете сметка за автоматизирано изпълнение на сигнали за търговия при нас и да я захраните. Предварително можете да попълните нашата заявка за реална сметка. Важна информация за откриване на сметка Минимална сума: 5000 лева или равностойността им в друга валута1 Такса за обслужване: 2% на годишна база2 Комисиона за изпълнение: 15% върху постигнатата нетна печалба3

ДЕЛТА СТОК АДwww.deltastock.com »

Чрез тази програма ще печелите , споделяйки със своите приятели и познати за предимствата на услугите на "Делтасток" АД. Програмата е предназначена за клиенти на услугата "Търговия с валута, благородни метали и ДЗР" през платформата Delta Trading™ на ИП "Делтасток" АД, които препоръчват услугите на компанията на свои познати. За всяка открита сметка от Приятел на Клиент и в зависимост от размера на първоначалната сума по откритата сметка вие и вашият приятел получавате бонуси

ДЕЛТА СТОК АДwww.deltastock.com »

Избирайки тази услуга, имате възможност сами да управлявате поетия риск и размера на средствата, с които да участвате в стратегията. Чрез WEB версията на платформата Delta Trading можете да управлявате динамично риска на вашата сметка - 24 часа в денонощието. Коефициент на риск Степента на риска, който поемате по вашата сметка. Чрез този показател избирате каква част от средствата по сметката ви да участват пропорционално в количеството на всяка поръчка, генерирана от системата и респективно в количеството на отворените позиции в избраната от вас стратегия. Можете да избирате коефициент на риск в интервала от 0 до 1, като при нула се спира изпълнението на стратегията по сметката ви, а при единица нивото на риск е най-високо и съответства на риска за избраната от вас стратегия. Например при коефициент на риск = 1 и сигнал купува 1000 EUR/USD, по сметката ви ще бъде изпълнена пазарна поръчка за 1000 ЕUR/USD, докато при коефициент на риск = 0,5 и сигнал купува 1000 EUR/USD, поръчката ще бъде само за 500 ЕUR/USD, а при коефициент на риск = 0 и сигнал купува 1000 EUR/USD, поръчката ще бъде за 0 ЕUR/USD, тоест изпълнението на стратегията ще бъде спряно. Сума на участие Тази част от сумата, налична по сметката ви, с която сте посочили, че желаете да участвате в стратегията.

ДЕЛТА СТОК АДwww.deltastock.com »

Основни характеристики на промоцията "Бонус Skrill" “Делтасток” АД ще предостави до 20% кешбек бонус от първоначалния депозит на клиента при откриване на сметка за търговия с валута, благородни метали и ДЗР през платформата Delta Trading™, осъществен през електронната система Skrill. Максималната сума, която “Делтасток” АД ще предостави, е 5000 евро или равностойността им в друга валута. По време на участие в промоционалната програма, клиентът ще получава по сметката си за търговия по 1 EUR на всеки изтъргувани 20 000 EUR оборот. Бонус сумата се изплаща на база изтъргуван оборот за предходния месец и се отразява по сметката ежеседмично. Възползвайки се от промоцията "Бонус Skrill", на 100 изтъргувани лота получавате 5 единици от базовата валута бонус.

ДЕЛТА СТОК АДwww.deltastock.com »

Можете да изберете интервал от време, за който да проверите резултатите от реалното пазарно поведение на всички стратегии. По този начин може да сравните стратегиите според тяхната доходност за съответния период от време, както и според показателите за риск. Разгледайте подробно показателите на всяка стратегия, изберете определен минал период от време и сами задайте минимално очаквана доходност. Така ще придобиете добра представа за реалното пазарно поведение на предлаганите от „Делтасток” стратегии, преди да направите своя избор. Защо да изберете нашите форекс стратегии: Предимства за избиране на услугата Сигналите за търговия се генерират чрез алгоритми, разработени от „Делтасток” на база на дългогодишния ни опит в търговията на валутните пазари. Стратегииге винаги следват автоматично зададените им правила и не се влияят от психологически и емоционални фактори. Поръчките се изпълняват автоматично, без да е необходимо да сте пред компютъра и да следите текущите пазарни трендове. Имате денонощен онлайн достъп до резултатите, които стратегията е постигнала по сметката ви. По всяко време може да намалите коефициента на риск и/или сумата на участие и по този начин да намалите или преустановите изпълнението на стратегията по сметката си. Имате възможност да задавате свои параметри (минимално очаквана доходност и период), на базата на които да анализирате резултатите на стратегиите.

ДЕЛТА СТОК АДwww.deltastock.com »

"Делтасток" АД предоставя възможността и удобството за своте клиенти да следят котировките на Българските компании през мобилен телефон посредством WAP-технологията. Без допълнителни разходи можете да следите котировките, когато не сте пред компютъра си, вкъщи или в офиса. Чрез Delta Broker WAP са достъпни всички котировки на български компании, търгувани на Българска Фондова Борса - АД и получаването им в реално време. Допълнителна информация относно активацията на WAP и настройките на Вашия телефон можете да получите от вашия мобилен оператор

ДЕЛТА СТОК АДwww.deltastock.com »

Проследяването и анализът на пазарните движения са основни ориентири за прогнозиране на динамиката и взимането на навременни решения за покупка или продажба на даден актив. Графичният модул на Delta Broker позволява ползването на повече от 80 индикатора за технически анализ върху графиката и тяхното модифициране в съответствие с предпочитанията на потребителя. Възможно е създаването и добавянето на собствени технически индикатори в модула "Графики" на Delta Broker, както и редакция на формулите на съществуващите индикатори. Според индивидуалните предпочитания може да се конфигурира - вид графика, базов времеви интервал, цветове, шрифтове, скала. Основните предимства на модула "Графики" на Delta Broker са: Повече от 80 индикатори за технически анализ; Възможност за създаване на собствени индикатори; Подаване на пазарни и лимитирани поръчки от графиката на инструмента; Избор от 18 времеви периоди, графика по цена на "последна сделка", избор между "bar", "line" или "candle" графика; Запазване и зареждане на чертежи върху графиката.

ДЕЛТА СТОК АДwww.deltastock.com »

Екстри: Баскет поръчка Създаване на собствен индекс - секторен, портфолио Преобразуване на виртуалния портфейл в реален с един клик Графики на създадените от вас индекси и сектори, включително графики на доходност и текущ резултат Чрез модула "Виртуален портфейл" на платформата за електронна търговия Delta Broker "Делтасток" АД предоставя на своите клиенти уникалната възможност за конфигуриране на виртуални портфейли и създаване на собствени индекси, които могат да се използват за реално подаване на поръчки за група инструменти (т.нар. "баскет" – от англ. basket, или "групови" поръчки) и за сключване на сделки в рамките на секунди. Само с натискането на един бутон може да бъде подадена "баскет" поръчка на предварително създаден индекс (портфолио) от акции по отделни сектори или друг критерий за структуриране, както и огледални на изчислявани от борсата индекси. Чрез създадените индекси може да се следи в реално време стойността на портфейла – чрез котировките или чрез графика. На графиките се отразяват текущият резултат по отделни портфейли и доходността във всеки един момент. При достигане на желания резултат портфейлът може да бъде закрит чрез подаване на баскет (групова) поръчка за приключване на позицията в този индекс. Виртуалните портфейли могат да се запишат във файл, който след това да бъде зареден обратно в модула.

ДЕЛТА СТОК АДwww.deltastock.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове