Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Пълен пакет от комплексни услуги, които включват и: Попечителски услуги Услуги на регистрационен агент Репо сделки

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Предимства: Сделки от 200 – 500 млн. долара – обичаен обем. Котировките могат да се променят по 20 пъти в минута. Най-търгуваните валутни двойки могат да се променят по 18 000 пъти на ден. Висока ликвидност – гарантира плавното движение на курса дори по време на криза. Търговия 24/5 – получавате най-добра цена, защото можете да реагирате преди всички останали, непосредствено след като сте чули новината. Маржин търговия - позволява осъществяването на сделки със суми, многократно превишаващи стартовия капитал. Паралелно търгуване на валути. Всяка позиция включва покупката на една валута и продажбата на друга. Липса на проблема „низходящ тренд”. Няма ограничения – свободен и нерегулиран пазар, където цените се определят само от покупките и продажбите.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Най-доброто решение за търговия на Forex и CFDs, технически анализ и автоматизирана търговия.С версии за всички мобилни устройства, MetaTrader 4 ти дава всичко необходимо, за да си успешен.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Напълно безплатни! Търгувате с най-популярната платформа за Forex и CFDs директно през своето любимо мобилно устройство MetaTrader 4 Mobile има същата функционалност и възможностите на традиционните търговски платформи, но основното им предимство е, че позволяват цялостен достъп до финансовите пазари от всяка точка по света. iOS MetaTrader 4 Android MetaTrader 4 Windows Mobile MetaTrader 4 Не е направен компромис с графичните приложения и техническия анализ, дори и без връзка със сървъра. Търговията се извършва с гарантирана сигурност на данните и е напълно обезопасена. Осигурена е и история на извършените сделки.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Без комисиони при онлайн захранване! Може да захраните сметката си: Онлайн, чрез кредитна/дебитна карта – Master Card / Visa Credit Cards Депозирайте средства от Вашата PayPal сметка PayPal Депозирайте средства от Вашата Moneybookers сметка Money Bookers Депозирайте средства с Вашата BULBROKERS V PAY карта V-Pay Банков превод Bank Като внесете пари на каса в някой от oфисите ни Титулярът на картата/акаунтa, с който се захранва сметката и титулярът на договора, сключен с Булброкърс, трябва да бъдат едно и също лице. Средства, захранени чрез определена карта/акаунт, при теглене ще бъдат превеждани само към същата карта/акаунт, използвани за тяхното захранване. Поради спецификата на механизма на възстановяване на суми по кредитни и дебитни карти, обработката на плащането отнема обикновено 5 работни дни. В случай, че клиентът е депозирал средства по няколко различни начинa, с приоритет ще се обработват тегления към кредитна/дебитна карта.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Достъп до повече от 90 пазара в Европа, Азия и Америка. Възможност за търговия с валута, български и чуждестранни акции, индекси, опции и фючърси чрез универсална сметка.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Отлични познания и експертен опит във финансови консултации, приватизационни сделки, консултантски услуги. Осъществяване на ключови сделки на българския капиталов пазар.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Създаване на стратегии, инвестиционни портфейли и инвестиционни възможности. Управление при ежедневен мониторинг на риска и целите. Онлайн покупка на дялове от взаимните фондове при гарантирана сигурност на поръчката и предоставените данни.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Централна кооперативна банка има богат опит в търговията с български държавни ценни книжа в лева и валута, както и в търговията на международните капиталови пазари. Инструменти с фиксиран доход На своите клиенти - граждани и фирми - Банката предлага сделки със следните инструменти с фиксиран доход: На своите клиенти - граждани и фирми - Банката предлага сделки със следните инструменти с фиксиран доход:Ценни книжа по вътрешния дълг на България /ДЦК/; Глобални облигации по външния дълг на България; Държавни облигации на страните от Еврозоната, Централна Европа, САЩ и Латинска Америка. Инвестиционно посредничество: Централна кооперативна банка е лицензиран инвестиционен посредник и член на Българска фондова борса - София и Централен депозитар АД. С посредничеството на Банката, нашите клиенти имат възможност да купуват и продават: корпоративни ценни книжа - акции и облигации на български предприятия и банки; български депозитарни разписки на водещи европейски дружества, листвани на Българска фондова борса АД; всички видове компенсаторни инструменти.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Във връзка с изпълнението на програми за реструктуриране на дълг или отделни инвестиционни проекти, екипът на БенчМарк е извършвал продажба на отделни активи, обособени части и цели предприятия. Прилагани са всички възможни схеми – директни преговори с потенциални инвеститори, организиране и провеждане на закрити или открити публични търгове.

БенчМарк Групwww.benchmark.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове