Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Можете да поставяте Гарантирани стопове (Guaranteed Stops) на която и да е сделка, стриктно лимитирайки вашата евентуална загуба без това да повлиява на потенциалните ви печалби. Дори при най-екстремните пазарни движения, ние ви гарантираме, че вашата позиция ще бъде затворена без изключения стига да сте активирали въпросната опция.

Варчев Финансwww.varchev.com »

По-тесни и фиксирани спредове на 12 валутни двойки: Спреда на EUR/USD и USD/JPY е само 2 пипса, един от най-ниските фиксирани спредове в индустрията. Възползувайте се от ниските операционни разходи, тъй като предлагаме спредове от 1 до 5 пипса при 10 други валутни двойки. Автоматично изпълнение на пазарни поръчки за суми до 1 лот (100 000). Пазарни поръчки за лотове до 1 стандартен лот (100 000) се изпълняват напълно автоматично, което увеличава скоростта, с която вие можете да влезете или да излезете от пазара. Нови валутни двойки: Южно Африкански ранд: USD/ZAR и ZAR/JPY. кросове на Азиатски валути: USD/HKD and USD/SGD. Нови кросове на австралийския долар: AUD/NZD and GBP/AUD. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА " VISUAL TRADING " : 1. Трябва да заредите файла (картинката по-долу) с програмата VISUAL TRADING върху вашия твърд диск: 2.Намерете заредения файл във вашия компютър и кликнете два пъти върху него (появява се икона). Следвайте по-нататъшните инструкции до завършване на инсталацията. 3.Намерете VISUAL TRADING във Вашето START>PROGRAMS - меню и кликнете върху VISUAL TRADING. 4.Попълнете демо-регистрационната форма по-долу ( задължително попълнете полетата, отбелязани със звездичка ). След регистрацията ще получите потребителско име и парола по електронната си поща. За регистрация използвайте само букви с английски шрифт. След като се регистрирате, Вие ще получите e-mail с вашето потребителско име и парола. Ако потвърждението се забави повече от 30 мин. моля, позвънете на телефони: 02/ 963 42 69, 02 963 41 92 или изпратете съобщение на info@anmart-forex.com

Анмартwww.anmart-forex.com »

Варчев Финанс предлага 24-часова търговия със спот злато, сребро, платина и паладий при изключително конкурентни спредове и марджин депозити. Спот търговията с ценни метали се извършва по абсолютно същия начин, както и търговията с валута. Деноминациите на контрактите са различни, тъй като ценните метали се търгуват в унции. Минималното търгуемо количество следователно е 1 унция за злато, платина и паладий и 100 унции за сребро. Както и при валутната търговия, спредовете и марджин изискванията не се променят.

Варчев Финансwww.varchev.com »

Доверително управление на финансови активи представлява управление на инвестиционен портфейл от ценни книжа и финансови инструменти, търгувани на българския и световните пазари, като в резултат на това клиентът -доверител има възможност да реализира по-висока доходност в сравнение с традиционните форми, използвани от широката публика (например банкови депозити). При този тип продукти трябва да се има предвид, че увеличаването на потенциала за получаване на доход е пряко свързан с риска на финансовите инструменти, в които е инвестирано. От кого може да бъде предлагана? Съгласно ЗППЦК тази услуга може да бъде предлагана само от инвестиционни посредници, лицензирани от Комисия за Финансов Надзор, които имат сключен договор с инвестиционен консултант. Управлението на финансовите активи се извършва по преценка на инвестиционния консултант, като рискът е изцяло за клиента. При определянето на инвестиционната стратегия на даден клиент, стремежът е да бъдат дефинирано нивото на инвестиционен риск, което той е готов да поеме, както и неговия инвестиционен хоризонт. Решението за инвестиция е на база фундаментален и технически анализ. Стремежът е да се открият инвестиционни възможности, за които съществува вероятност да се представят по-добре от пазара за избрания период. В резултат на така извършената оценка се определя вида на портфейла, съобразен с посоченото от клиента-доверител ниво на инвестиционен риск. Нискорискова инвестиционна стратегия/Консервативен портфейл - финансовите активи се инвестират изцяло в ДЦК, депозити и облигации; очаквана доходност 7-9%. Среднорискова инвестиционна стратегия /Консервативен портфейл плюс/ - включва финансови активи в съотношение: до 70% нискорискови инструменти/ДЦК и облигации/, и до 30% инструменти с високо ниво на риск/акции и компенсаторни инструменти/;очаквана доходност 10-13%. Балансирана инвестиционна стратегия /Балансиран портфейл/- включва финансови активи в съотношение: до 50% нискорискови инструменти/ДЦК и облигации/, и до 50% инструменти с високо ниво на риск/акции и компенсаторни инструменти/; очаквана доходност 15-20%. Високодоходна инвестиционна стратегия /Агресивен портфейл/ - финансовите активи се инвестират изцяло в акции и компенсаторни инструменти;очаквана доходност 25-35%. Възможен е вариант на напълно индувидуално решение, съобразно изискванията на клиента доверител, като можем да предложим индивидуални стратегии за всеки конкретен случай. Основните предимства при този наш продукт са: Всички сделки се извършват от името и за сметка на клиента-доверител. Разходите включват само вътрешноприсъщите такси по сделката /клиринг и сетълмент/ без комисиона за Капман. Възнаграждението на Капман за доверително управление е процент от положителния краен резултат, т.е. инвестиционният посредник печели само в случай, че клиентът има реализирана печалба за периода на управление на активите.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

Публично предлагане на ценни книжа; Сливане, вливане и други форми на преобразуване на дружества; Търгови предложения; Изготвяне на информационни меморандуми и проспекти; Представителство при приватизационни сделки; Пазарни и юридически анализи; Отраслови анализи и анализи на предприятия; Довереник на облигационерите - над 80 % пазарен дял. Водене на регистри на ценни книжа (акции и облигации) издадени от български и чуждестранни емитенти. Изплащане на дивиденти на акционерни дружества; Попечителски услуги на пенсионни фондове и инвестиционни дружества

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Чрез инвестиране в дяловете на Фондовете, Банка ДСК предлага на инвеститорите възможност да се възползват от доходността на капиталовите пазари на Централна и Източна Европа, както и от развитите пазари на Западна Европа. Възвращаемостта от инвестициите, която може да очакват клиентите са съизмерими с движението на европейските и други международни индекси. Банка ДСК ДСК дистрибутира следните фондове, управлявани от «ОТП Фонд Мениджмънт» - Унгария: ДСК Фонд Паричен Пазар – фондът е деноминиран в лева и осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. Той е най-нискорисковият продукт от предлаганата гама взаимни фондове. Основна част от инвестициите му представляват банкови депозити. При подаване на поръчка за обратно изкупуване клиентите незабавно получават 100% от нейната стойност още в момента на подаването й. Незабавната ликвидност не е свързана с намаляване на реализирания доход, допълнителни такси и комисионни. Препоръчителният еднодневен инвестиционен хоризонт дава практическа възможност на Инвеститорите да управляват масимално ефективно краткосрочно свободните си средства. Фондът няма такси за покупка и обратно изкупуване на дялове. ОТП – Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции от развиващи се пазари – фондът е високорисков продукт, който инвестира преимуществено във други фондове с експозиция към капиталовите пазари в Бразилия, Русия, Индия и Китай. Консултант в управлението на Фонда е инвестиционното поделение на Дойче Банк – «Дойче Асет Мениджмънт Интернешънъл». Фондът притежава високо диверсифициран портфейл и резултатите му зависят от представенето на 3000-4000 акции от развиващите се пазари. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е над 5 години. ОТП Международен фонд в акции – Ю Би Ес Фонд на Фондовете в акции на развитите пазари – фондът е високорисков продукт, инвестиращ приемуществено в други фондове с експозиция към капиталовите пазари главно в Западна Европа, САЩ и Япония. Консултант на фонда е Ю Би Ес Джи, Швейцария. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е над 5 години. ОТП Централноеропейски фонд в акции – фондът е високорисков продукт инвестиращ в капиталовите пазарите на Чехия, Полша и Унгария. Управляващо дружество е ОТП Фонд Мениджмънт Пте. Лтд, Унгария. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е над 5 години.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Разгледайте и ползвайте поръчковата книга. Поставете поръчки на (market spread only) или на ключови нива. Разгледайте пълната дълбочина на пазара: С цени в реално време директно от борсата, може да видите пълната поръчкова книга (order book), за която и да е акция. Сложни поръчки също се поддържат: Участвайте в предварителни и след пазарни търгове ползвайки ''Аt Market'' поръчки. ''At best'',''Fill or Kill'' и ''Execute and Eliminate'' са също поддържани. Айсберги (така наречени окопи) ви позволяват да скриете целият си размер. RSP за производителят на пазари и SETS: Изберете си от няколко водещи RSP-та (Retail Service Providers) които биха цитирали върху SETS както и non-SETS акции. Често тези цитати ще са във (the market spread)

Варчев Финансwww.varchev.com »

Спреда е разликата между курс "Купува" и курс "Продава" на определена валутна двойка. CMS Forex не облага операциите на Forex с комисионна и като маркет мейкър получава приход от разликата между двете цени. Спреда в EUR/USD и USD/JPY е фиксиран на 2 пипса. От 8 март 2009 г. CMS Forex започна да предлага променлив спред на валутни двойки различни от посочените по-горе, като се стреми да осигури най-конкурентни търговски условия и най-удобна търговска среда. Повечето от валутните двойки, които бяха повлияни от преминаване към променлив спред фактически намалиха спреда след преминаване към променлив спред.

Анмартwww.anmart-forex.com »

ДФ ЕЛАНА Долар Фонд е ниско рисков фонд, деноминиран в щатски долари, който стартира публично предлагане на дялове на 1 февруари 2008 г. Как да инвестирате във фонда? Посещавате най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА, за да получите повече информация; Внасяте на каса или превеждате по банков път средствата, които желаете да инвестирате, по банковата сметка на избрания фонд; Подписвате поръчка за покупка на акции/дялове; Необходими документи при подписване на поръчката: За физически лица: лична карта; За юридически лица: обърнете се към служител в инвестиционен център ЕЛАНА; Потвърждение за изпълнение на поръчката ще получите на следващия работен ден; До 4 работни дни след изпълнение на поръчката, Централен депозитар издава депозитарна разписка, която удостоверява вашата собственост върху закупените от вас акции/дялове в избрания фонд; Депозитарната разписка можете да получите в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА; Посочвате e-mail и получавате автоматична регистрация за онлайн отчетност и информационните услуги на ЕЛАНА.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Златото и останалите благородни метали са известни на човечеството от дълбока древност. Първите златни монети са били отсечени през 7 век пр.н.е. от лидийските царе. Постепенно златото и благородните метали се превръщат в основно средство за разплащане. Златни монети са били сечени в древна Гърция, Римската империя, а по късно и от Испания, Британската империя, Австро-Унгарската империя, Франция и др. В предлаганите от "Банка Пиреос България" АД колекционни монети и инвестиционно злато, клиентите ни могат да открият изискан подарък подходящ по различни поводи, колекционерите - липсващата им монета или колекция от монети, а инвеститорите-непреходното богатство и блясък на благородните метали. Инвестицията в злато и ценни метали е сигурна и безрискова. Тя не е изложена на инфлационен натиск. Златото е ценен запас с дългосрочна перспектива. То е лесно делимо и лесно преносимо. Златото може да се обменя в целия свят. БАНКА ПИРЕОС предлага на своите клиенти четири вида монети и изделия от благородни метали: Златни и сребърни инвестиционни монети. Колекционни монети и колекции от монети с ограничен тираж и сертификат за автентичност. Златни и сребърни възпоменателни монети, отсечени от Българския монетен двор. Кюлчета и кюлчета-медальони от швейцарските рафинерии за благородни метали PAMP Swisse и Argor Heraeus SA. Теглото и чистотата на всички изделия се контролират с голяма прецизност и са стандартизирани от всички международно утвърдени златни рафинерии и монетни дворове.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове