Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Знаем, че на динамичните финансови пазари надеждността и сигурността са две от най-високо ценените качества при избор на брокер. С над 15-годишен опит на капиталовите пазари сме доказали на клиентите си, че винаги могат да разчитат на нас. Грижим се да осигуряваме непрекъснат достъп до световните пазари, без значение от времето и локацията, така че винаги да можете да се възползвате от потенциална ситуация. Използвайки доказалите се платформи SIS Pro Trader и SIS MT4 Masters успяваме да Ви предложим най-добрите котировки на пазара. За да предложим максимална сигурност на нашите клиенти, средствата на всеки наш клиент се съхраняват в отделни персонални сметки. По този начин се гарантира, че клиентските активи се разграничават от тези на посредника и те се използват единствено и само от Вас за Вашите потребности. Клиентските данни се съхраняват на сигурни и модерни сървъри, а достъпът до платформите е криптиран, за да може Вашата информация да остане напълно конфиденциална. Заставаме зад принципа, че трейдърите трябва да могат да търгуват при най-изгодните условия, за да осъществяват свободно всичките си инвестиционни идеи. Поради това Ви предлагаме изключителни ниски FX спредове, без значение коя от нашите платформи използвате и какъв тип сметка притежавате. Без допълнителни комисиони и такси, Вие търгувате при най-добрите пазарни условия.

София Интернешънъл Секюритизwww.sis.bg »

Мащабът и привлекателните условия на FX пазарa го правят неразделна част от портфолиото на всеки инвеститор. Дневният оборот на този пазар се равнява на близо 5 трилиона долара, което го прави в пъти по-голям от всички други – за сравнение: Ню Йорската Фондова Борса реализира ежедневно обороти от около 22 млрд. долара. Въпреки размерите и качествата на пазара, валутната търговия изглежда като предизвикателство за много индивидуални и корпоративни играчи. Тази нагласа е породена от заблудата, че този вид търговия е достъпна само за големите институционални участници. Това обаче не е така. За разлика от другите финансови пазари, валутният няма физическо присъствие – не се намира в една сграда и не се осъществява в рамките на една борса. Той е „извънборсов“ пазар, който функционира чрез глобална мрежа от банки, корпорации и индивиди, които разменят помежду си една валута за друга. Поради това той функционира непрекъснато, 24 часа в денонощието, и участниците в него могат сами да решат с кого искат да търгуват на база на условията за търговия, атрактивността на цената и репутацията на търговския партньор

София Интернешънъл Секюритизwww.sis.bg »

В изпълнение на стремежа си да предлага по-пълни и функционални за клиентите си услуги, София Интернешънъл Секюритиз АД предлага пълната гама дейности по регистрационно агентство. Това включва приемането и обработката на съответните документи за: регистриране на сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните; прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване; промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, корекция на сгрешени данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на Централен Депозитар АД. Всички услуги по регистрационно агентство можете да заявите лично или чрез упълномощено лице, снабдено с нотариално заверено пълномощно за съответните действия. Изключение прави издаването на дубликат на депозитарна разписка. В този случай Централен Депозитар АД не допуска действия по упълномощаване.

София Интернешънъл Секюритизwww.sis.bg »

Forex търговия с над 100 валутни двойки; Изключително тесни спредове; Търговия без никакви комисиони; Моментално изпълнение на сделките без слипидж; Без рекотиране на цените; Гъвкав ливъридж, достигащ до 1:400; Поставяне на стоп и лимит поръчки на минимално отстояние от пазарните цени; Без минимална сума за откриване на сметка; Възможност за търговия с микро (1 000), мини (10 000) и стандартни (100 000) лотове; Неограничена Демо сметка; Безплатни обучителни материали и анализи; Форекс пазарът (FX), или валутният пазар, е най-големият и най-ликвидният измежду световните финансови пазари. СИС Ви предлага възможността да търгувате на FX пазара посредством нашите многократно доказали се платформи за търговия. Изключително ниските спредове в комбинация с избор на ливъридж от 1:1 до 1:400 Ви дават възможност за максимална оптимизация на търговията. Непрекъснатият достъп до най-големите доставчици на ликвидност гарантира незабавното изпълнение на поръчките Ви по всяко време на денонощието. С повече от 100 основни, вторични и екзотични валутни двойки, СИС е перфектното място да започнете да търгувате FOREX като си отворите сметка днес.

София Интернешънъл Секюритизwww.sis.bg »

COBOS е платформа за онлайн търговия на Българска Фондова Борса – София АД, съобразена с нуждите на непрофесионалните инвеститори. Платформата позволява следене на борсовата търговия и подаване на поръчки в реално време. Клиентите, ползващи COBOS могат да търгуват от дома си, офиса и на всяко друго място, където имат достъп до интернет. Клиентът може да види сключените сделки по всяка позиция – цени, обеми, графики, както и да следи портфейла си и свободните средства. Подава поръчките директно през платформата, като заявката моментално се проверява и потвърждава от нашите брокери. COBOS е платформа, предназначена за клиентите, които избират сами позициите, в които инвестират и искат да имат директен контрол върху позициите си. Подходяща е за онези инвеститори, които искат да имат възможност да следят пазара и да търгуват в реално време.

София Интернешънъл Секюритизwww.sis.bg »

София Интернешънъл Секюритиз е един от най-успешните инвестиционни посредници в България, традиционно заемащ водещи позиции по оборот на БФБ-София. С 15 години опит на капиталовия пазар СИС е спечелил доверието на над 25 хиляди клиента, сред които много индивидуални клиенти и големи институционални инвеститори като пенсионни дружества, банки, чуждестранни инвестиционни фондове, корпоративни клиенти. Предоставяме на клиентите си възможността да търгуват с акции, облигации и компенсаторни инструменти на Българска Фондова Борса – София. Клиентите ни получават лично отношение, бързо изпълнение на поръчките, ниски комисиони, професионално мнение за финансовите инструменти, от които се интересуват, редовна отчетност и достъп до нашите анализи. Като наш клиент можете да търгувате по два начина: лично – търгувайте самостоятелно чрез платформите за електронна търговия SIS Invest и COBOS; през брокер – можете да подавате поръчки към брокерите ни по всяко време на деня. Това може да стане: ◦в офисите на СИС в цялата страна; дистанционно – по телефон, email или чрез Bloomberg;

София Интернешънъл Секюритизwww.sis.bg »

SIS Invest е платформа, която дава възможност самостоятелно и в реално време да търгувате с акции, облигации и компенсаторни инструменти на БФБ-София. Използвайки SIS Invest вие получавате лесен и бърз достъп до пазара, като единственото, от което имате нужда, е компютър и връзка с интернет. Платформата позволява да наблюдавате инструментите, които ви интересуват в дълбочина – вие виждате 10-те най-добри оферти купува и продава по всяка позиция. Сами можете да конфигурирате изгледа на екрана, така че да разполагате с най-удобната за вас подредба на прозорците и информацията. По всяко време имате достъп до въведените от вас поръчки, информация за сключени сделки и състояние на личния ви портфейл, за да можете да реагирате на пазарните движения. Избирайки SIS Invest Вие намалявате значително документацията, свързана с борсовата търговия – единственото, което е необходимо, е да подпишете договор в нашия офис. Сигурността Ви при работа е гарантирана от защитена връзка с платформата и достъп чрез потребителско име и парола, a личните Ви данни са максимално защитени на нашите сървъри.

София Интернешънъл Секюритизwww.sis.bg »

Държавните ценни книжа (ДЦК) са дългови финансови инструменти, емитирани от изпълнителната власт за покриване на нуждите от финансови средства. Като форма на държавен дълг те се използват за: финансиране на бюджетен дефицит финансиране на инвестиционни проекти и специфични програми рефинансиране на държавен дълг в обръщение на датата на падежа или преди тази дата осигуряване на плащания по изискуеми държавни гаранции за подкрепа на платежния баланс на страната. Държавните ценни книжа дават правото на своите притежатели да получават паричен доход чрез отбив (сконто) от номинала и/или чрез изплащането на фиксиран или плаващ купон (лихва). Поради високата ликвидност и гарантираното им изплащане от правителството държавните ценни книжа са доминиращ инструмент на финансовите пазари. Инвеститори в ДЦК най-често са търговските банки, застрахователни дружества, пенсионни и инвестиционни фондове, компании от различни сектори на бизнеса и физически лица.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Чуждестранните държавни ценни книжа са дългови финансови инструменти, емитирани и гарантирани от чуждестранни правителства с цел покриване на държавни разходи или рефинансиране на дълг. Държавните ценни книжа дават правото на своите притежатели да получават паричен доход чрез отбив (сконто) от номинала и/или чрез изплащането на фиксиран или плаващ купон (лихва). Държавните ценни книжа по правило са по-нискорискови от корпоративните ценни книжа, защото са гарантирани от суверен. В същото време те предлагат значително по-голяма ликвидност. Подробна информация за ДЦК и за свързаните с тях рискове, както и други важни документи можете да намерите в секция "Документи" по-долу. Клиентите на Пощенска банка имат възможност да участват директно на международните дългови финансови пазари в Европа, Северна и Южна Америка и Азия. Банката предлага на своите клиенти: покупко-продажба на чуждестранни държавни ценни книжа на международните дългови пазари конкурентни котировки съхранение на чуждестранни държавни ценни книжа.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Корпоративни - емитирани от компаниии за финансиране на дейността им Общински - емитирани от местни правителствени органи (общини). Съществуват основно два типа общински облигации: облигации, гарантирани с данъчни постъпления, и облигации, гарантирани с бюджетни приходи Ипотечни - емитирани от банки, обезпечени с портфейл от ипотечни кредити Според купона: Сконтови - носят доход под формата на отстъпка (сконто) от номиналната им стойност, а на падежа емитентът изплаща пълната номинална стойност С фиксиран купон С плаващ купон, базиран на даден лихвен измерител или друга променлива съгласно проспекта на емитента Според начина на изплащане на главницата: Еднократно на падеж На траншове Според обезпечението си: Необезпечени Обезпечени Според внедрените в тях права или задължения, определени в конспекта на емисията: С право на държателя да продаде на издателя определен номинал на дадена дата или в даден срок по предварително определена цена С право на издателя да изкупи обратно определен номинал на дадена дата или в даден срок по предварително определена цена Клиентите на Пощенска банка имат възможност да участват на пазара на облигации както в България, така и в Европа, Северна и Южна Америка и Азия. Банката предлага на своите клиенти: покупко-продажба на корпоративни ценни книжа на регулирани и нерегулирани (извънборсови) пазари конкурентни котировки. съхранение на ценни книжа.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове