Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

FED - Федерален резерв: Централната банка на САЩ има пълна независимост при определяне на монетарната политика с цел постигане на ръст без инфлация. Федералният резерв постига това основно чрез: директни интервенции на открития пазар, промяна в озновния лихвен процент и промяна на лихвата по Федералните Фондове. FOMC - Federal Open Market Committee - Федерален комитет за операциите на открития пазар: Tози комитет определя насоките на монетарната политика и обявяването на лихвения процент, което се прави 8 пъти на година. Членовете на комитета са 12, сред които има 7 членове на Борда на управителите; президентът на нюйоркския клон на Федералния резерв, а останалите четири места са разпределени между президентите на останалите 11 клона, които ги заемат на ротационен принцип за срок от една година. Основен лихвен процент на Федералния резерв: Tова е най-важната лихва и основно средство за осъществяване на целите заложени в монетарната политика. Федералният резерв обявява промените на основния лихвен процент, когато иска да даде ясни сигнали за политика си и това има голям ефект върху всички фондови, облигационни и валутни пазари. Сконтов процент на FED: Лихвения процент, по който Федералният резерв отпуска краткосрочни кредити на търговските банки, за да поддържат ликвидността си. Този лихвен процент е по- скоро символичен, но при евентуална негова промяна се дават ясни сигнали за промени в политиката водена от FED. Сконтовия процент е винаги по- малък от основния лихвен процент. при превишаване на съотношението между резервите и отпуснатите заеми от търговските банки. Въпреки, че той има по-скоро символична функция, промените в него дават ясни сигнали за политиката. Той е почти винаги по-нисък от лихвата по федералните фондове. 30-year Treasury Bond - Тридесетгодишна съкровищна облигация: Известна още като дълга облигация. Това е един от най-важните индикатори на пазарните очаквания за инфлация. Няма пряка зависимост между дългата облигация и американския долар, но промяната в нейната цена влияе върху него. Например поевтиняването на съкровищната облигация поради опасения от инфлация, ще окаже натиск върху долара. Тези опасения могат да произтичат от силни икономически данни, а те от своя стра и в зависимост от етапа на икономическия цикъл ще окажат различно влияние. В обстановка, където инфлацията не е заплаха, силните икономически данни ще предизвикат повишение на долара, но в обратния случай (по-високи лихвени проценти) те ще имат отрицателен ефект върху него поради интензивната продажба на съкровищни облигации.Тъй като съкровищните облигации са основен актив, те се влияят от промените в капиталовите потоци подлежащи на глобални причини. Финансовите или политически затруднения на нововъзникващите пазари могат да бъдат значителна опора за американските съкровищни облигации заради сигурността, която предлагат, като по-този начин въздействат положително на американския долар. 3-month Eurodollar Deposits - Тримесечни евродоларови депозити: Натрупаната лихва върху тримесечни депозити в долари в банки извън САЩ служи за изчисление на обменните курсове. Например при USD/JPY, колкото е по-голяма лихвената разлика в полза на евродоларовия депозит спрямо депозита в евройени, толкова по-вероятно е съотношението USD/JPY да се повиши / да поскъпне долара/. Понякога това правило се нарушава от намесата на други фактори. 10-month Treasury Bond Десетгодишна съкровищна облигация - валутните пазари вземат под внимание десетгодишната облигация, когато сравняват нейната цена с подобни чуждестранни ценни книжа, а именно на Германия, Япония и Англия. Разликата между стойностите на американските десетгодишни облигации и тези на другите страни влияят на обменния курс. Ако американските са по-скъпи, това ще е в подкрепа за долара и обратното. Treasury - Американска хазна (отговаря на министерство на финансите в повечето страни) Занимава се с управление на вътрешното търсене, платежния баланс, бюджета, приходите на правителството и емитирането и обратното изкупуване на държавни ценни книжа. Хазната не може пряко да определя монетарната политика ,но изявленията на / Paul O'Neill, Kenneth Dam и John Taylor/ тази институция има голямо влияние върху движението на долара. Economic Data - Икономически данни: Включват следните най-важни индикатори за състоянието на US икономиката: Доклад за заетостта (вкл. равнището на безработицата , средната доходност на 1 работен час и данните за заетостта на пълен работен ден), Индекс на потребителските цени (CPI), индекс на производствените цени (PPI), брутен вътрешен продукт (GDP), международна търговия, цена на работната сила (ECI), проучване на ISM, Продуктивност, Индустриално произвоство, начално жилищно строителство, разрешения за строителство и потребителски доверие. Фондов пазар - трите основни индекса са Dow Jones Industrial Index (Dow), S&P 500 и NASDAQ. Dow има най-голямо влияние върху долара. От средата на деветдесетте години, когато чужди инвеститори започнаха да купува

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

Теория на Dow: Според неговата теория всеки фактор, който може да повлияе на форекс пазара в крайна сметка ще бъде отразен в цените на индексите. На forex пазара има три вида тенденции: определението е следното при възходящ тренд всеки следващ връх на цените и всяко следващо дъно трябва да бъдат разположени по–високо от предходните. Обратно, при низходящ тренд последователността трябва да бъде: върховете и дъната да са разполоожени по-ниско от предходните. Според Dow това е основата на анализа на трендовете/тенденциите. Той извежда три вида трендове: първичен, вторичен и краткосрочен. Най-голямо значение има първичния или основния тренд с продължителност поне няколко години. Вторичния или средносрочния тренд се явява коригиращ на основния и е с продължителност от няколко месеца. Карткосрочните трендове са с продължителност до месец и коригират средносрочните валутни колебания. Основния тренд има три фази: I-ва фаза: натрупване- това е периода когато само най-далновидните и информираните инвеститори започват да се включват в пазара тъй като цялата информация свързана с предходния тренд е вече отчетена/отразена в цените. II-ра фаза: това е фазата когато в пазара започват да се включват инвеститорите следващи тренда с технически анализ. Цените започват да растат стремително и фундаменталните данни са по-оптимистични. III-та фаза: заключителна фаза: когато в пазара се включат и дребните инвеститори и всички започнат да разпозанават текущия тренд в средствата за масова информация. Фундаменталните новини са блестящи и всички са оптимистично настроени. Това е момента преди тренда да започне да реверсира. Обема трябва да потвърждава тренда: обема на търговията трябва да се повишава повишава в посоката на тренда/да го потвърждава. Тренда има склонността да се саморазвива/ускорява: това означава, че тренда ще се стреми към продължение, докато не се получи ясна индикация за реверсия. Индикации за реверсии могат да бъдат нива на подкрепа и съпротива, трендови линия, плъзгащи средни , реверсиращи модели, предмет на индивидуален избор е кои инструменти ще бъдат ангажирани и приложени в анализа.

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

Можете да търгувате с Trader Worstation чрез изключително удобно приложение за мобилния си телефон или таблет. По този начин сте в състояние да следите и управлявате паричните си средства където и да се намирате. Благодарение на партньорството си с Interactive Brokers, едно от най-големите имена в индустрията, ИП Карол предлага търговия на финансови инструменти от целия свят при най-добрите условия в България. Този тип търговия е подходяща за спекулиране или краткосрочни и дългосрочни инвестиции в кеш или на маржин за суми над 5 000

Каролwww.karoll.net »

Освен с платформата Trader Worstation, клиентите на Карол могат да инвестират в акции в САЩ и с Karoll Direct. Тя е по-опростен софтуер без инсталация, който дава втора алтернатива за търговия с акции, фючърси и опции. По този начин Карол отговоря на предпочитанията на различните типове инвеститори.В условията на Karoll Direct няма да откриете многообразието от финансови инструменти и пазари на Trader Wokrstation, но за сметка на това липсва изискване за минимален месечен оборот. Месечната такса също така е по-ниска - 3.00$ на месец. По този начин Karoll Direct отговаря максимално точно на предпочитанията на дългосрочните инвеститори.

Каролwww.karoll.net »

WebTrader е олекотена версия на Trader Worstation и предлага достъп до същите финансови инструменти и пазари. Тази платформа е по-подходяща за инвеститори и спекулати желаещи да се възползват само от по-основните функции и видове поръчки чрез приятен софтуер с удобен интерфейс. Впишете се в секцията за управление на акаунт. Тук ще можете да: видите състоянието на сметката си сключвате бързи сделки генерирате подробни отчети и други Условия за търговия Благодарение на партньорството си с Interactive Brokers, едно от най-големите имена в индустрията, ИП Карол предлага търговия на финансови инструменти от целия свят при най-добрите условия в България. Този тип търговия е подходяща за спекулиране или краткосрочни и дългосрочни инвестиции в кеш или на маржин за суми над USD 5 000.

Каролwww.karoll.net »

От една платформа можете да инвестирате във финансови инструменти от 100 различни борси по света. TWS е комплексен софтуер съдържащ огромно разнообразие от средства за следене на индивидуалното потфолио и управление на риска. Подходяща е за напреднали и професионални трейдъри. Впишете се в секцията за управление на акаунт. Тук ще можете да: видите състоянието на сметката си сключвате бързи сделки генерирате подробни отчети и други Условия на търговия Благодарение на партньорството си с Interactive Brokers, едно от най-големите имена в индустрията, ИП Карол предлага търговия на финансови инструменти от целия свят при най-добрите условия в България. Този тип търговия е подходяща за спекулиране или краткосрочни и дългосрочни инвестиции в кеш или на маржин за суми над 5 000 $.

Каролwww.karoll.net »

Карол "Инвестиционно банкиране" предлага своя опит и професионални консултации при структуриране и менажиране на първично и вторично публично предлагане на акции (Initial Public Offering /IPO/, Secondary Offerings). Нашите специалисти познават отлично правната уредба на публичното предлагане, анализират тенденциите на капиталовия пазар и проучват очакванията на участниците в него. Карол работи много активно с най-големите институционални инвеститори в България и е доказал, че е в състояние да структурира емисия акции така, че да обедини най-пълно интересите на емитента и инвеститорите. Карол "Инвестиционно Банкиране" предоставя и услуги по увеличение на капитала на публични дружества. Процесът включва няколко етапа - финансов анализ на компанията, правни консултации и структуриране на новата емисия, проучвания на инвеститорския интерес и цялостна подготовка на необходимата документация пред Комисията за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса – София АД. Карол предлага компетентните си услуги в случай, че вашата компания търси вариант за осигуряване на солидна капиталова база за разрастване, иновации, сливания и се нуждае от свеж ресурс, за да продължи да функционира на едно качествено ново по-високо ниво. Чрез разработване на нови стратегически проекти, подобряване на капиталовата структура, кредитоспособността и стойността на компанията, благодарение на което едно бъдещо финансиране става при по-добри лихвени условия и в по-големи размери.

Каролwww.karoll.net »

Карол "Инвестиционно банкиране" извършва финансово-правен анализ на компанията-емитент, структурира облигационната емисия и при необходимост дава препоръки за преструктуриране на дружеството . Заедно с клиента-емитент се определят параметрите на облигационната емисия (лихва, срок, размер и т.н.), които най-адекватно да отговарят на желанията и защитават интереса на инвеститорите и емитента. Нашият екип изготвя всички необходими документи за първичното предлагане до частни инвеститори и допускането й до търговия на Българска Фондова Борса. Последната стъпка от процеса е свързана с консултации за последващите ангажименти на емитента, произтичащи от облигационната емисия. Предлагани услуги: Публична емисия на:Корпоративни облигации Ипотечни облигации Общински облигации Частно пласиране на облигации сред частни и институционални инвеститори

Каролwww.karoll.net »

Карол "Инвестиционно Банкиране" осъществява емисията и пласирането на дългово-капиталови хибридни инструменти. Такъв тип инструменти имат сложна и многосъставна структура, тъй като обединяват няколко различни базови финансови инструмента в едно. Предлагани услуги: Конвертируеми облигации Заменими облигации Други структурирани продукти

Каролwww.karoll.net »

Карол "Инвестиционно банкиране" предлага услуги както на купуващата, така и на продаващата страна в дадена сделка по сливане и придобиване. Нашият екип разполага с богат опит в следните направления: Консултации по покупко-продажба на компании Придобиване на дялове в непублични дружества Стратегии за изход от дялови инвестиции

Каролwww.karoll.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове